Home

Regeling zorg Asielzoekers menzis

Op de website van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) staat alle informatie. ( www.rzasielzoekers.nl ). Van 1 januari tot 1 april 2018 wordt er vanuit het hoofdkantoor van GC Anog een aantal ondersteunende processen voortgezet. Dat zijn vooral de administratieve afwikkeling en processen rondom personeel, financiën en ICT. Bedank RMA Healthcare neemt dit over van Menzis/MCA. Vanaf 1 januari 2018 kunnen alleen tandartsen die een overeenkomst voor asielzoekers met RMA Healthcare hebben de zorg declareren. In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken 1 minuut. De uitvoering van de regeling voor medische zorg aan asielzoeker wordt vanaf 1 januari 2018 uitgevoerd door Arts en Zorg in samenwerking met DSW Zorgverzekeraar. Ze doen dat onder de naam RMA Healthcare. RMA Healthcare neemt het stokje over van Menzis/MCA. Als gevolg van deze verandering, wijzigen met name contactgegevens Eind dit jaar eindigt, na 9 jaar, het contract van Menzis en het GC A met het COA voor de zorg aan asielzoekers. Arts en Zorg neemt deze taak per 1 januari a.s. over. Menzis en GC A hebben met veel enthousiasme en trots een goed lopend eerstelijnsgezondheidscentrum opgezet. Het is heel jammer dat we dit vanaf volgend jaar niet meer mogen doen

GCA en MCA dragen zorg asielzoekers na 9 jaar over - menzis

 1. istratie (MCA) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Het stokje is nu overgedragen aan GZA (dochteronderne
 2. derjarige vreemdelingen) op COA-locaties
 3. Regeling zorg asielzoekers; Formulieren; Zorginkoopbeleid. Graag presenteren we u het zorginkoopbeleid 2021. Het beleid van Menzis is erop gericht om samen met u als zorgaanbieder de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Zorginkoopbeleid 2021
 4. Zorgverzekering voor illegale asielzoekers. Als je asielaanvraag is afgewezen of je verblijf in Nederland illegaal is, mag je zonder verblijfsvergunning geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Ook ben je niet verzekerd via de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). Je hebt wel recht op medische hulp, maar de kosten moet je zelf betalen

GZA zorgt voor goede zorg voor alle asielzoekers. Hierbij besteden we extra aandacht aan taal- en cultuurverschillen, de asielprocedure, de leefsituatie en de zorgbehoefte van asielzoekers. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden vertrouwen, professioneel en maatschappelijk ons toevertrouwen komt weer ten goede aan de zorg. Iedereen is welkom bij Menzis, we sluiten niemand uit. De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Menzis Zorgkantoor, in de regio's Groningen, Twente en Arnhem. D Per 1 januari 2017 gaat Azivo over in Menzis. Zo profiteert u van betaalbare zorg en een goede service. Indien u klant bent bij Azivo, ontvangt u eind oktober schriftelijk bericht met meer informatie

Regelingen asielzoekers en ongedocumenteerden Asielzoekers kunnen op basis van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) aanspraak maken op tandheelkundige zorg. Voor kinderen tot 18 jaar bevat deze zorg alle hulp behalve kroon- en brugwerk en orthodontie Je vindt hier onder andere de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA - regeling) en informatie over de verschillende zorgsoorten. Ook staat er een zorgzoeker op de website, waarin je alle gecontracteerde zorgaanbieders kunt vinden. Herculesplein 28 (6 e etage) 3584AA Utrecht 070 - 711 24 2

Regeling Zorg Asielzoekers 6 Farmaceutische zorg 6 Geestelijke Gezondheidszorg 6 Jeugdhulp 7 Mondzorg 7 Medisch specialistische zorg 7 uitvoering van de RZA in handen gegeven van zorg-verzekeraar Menzis. Menzis heeft hiervoor twee organisaties ingericht: Menzis COA Administratie (MCA) en Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) Marie-Jose geeft ondersteuning bij de beoordeling cq vaststelling rechtmatigheid geboekte kosten Regeling Zorg Asielzoekers (jaarrekening 2009). Menzis 9 maande Versie december 2016 2 Betrokken organisaties Bo Brancheorganisatie Geboortezorg Gezondheidscentrum Asielzoekers, waaronder de Praktijklijn (PL) en GC A op locatie (GC A) Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Niet medische gidsfunctie (NMG) Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) Menzis-COA-Administratie (MCA), uitvoerder van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA

Ant-Tandartsen.nl Ondersteuning Asielzoekerszorg (RMA

Asielzoekers kunnen aanspraak maken op zorg conform de Regeling Zorg Asielzoekers. Deze regeling wordt uitgevoerd door een zelfstandige eenheid binnen Menzis, de MCA. De huisartsenzorg aan asielzoekers wordt op locaties aangeboden via het Gezondheidscentrum Asielzoekers. Ook dit bedrijf is onderdeel van Menzis Zo meldt Menzis, de zorgverzekeraar die belast is met de financiële afwikkeling van zorg aan asielzoekers (NU.nl 30/09/15). Op de RTL nieuws-site las ik dat in het AZC Overloon twee derde van de asielzoekers in een half jaar tijd minstens éénmaal bij de huisarts over de vloer komt, maar dat dit meestal niet bij één bezoek blijft GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) is de Nederlandse landelijke dienst die in opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verantwoordelijk is voor de medische zorg in asielzoekerscentra. Het hoofdkantoor bevindt zich in Utrecht.. in 2009 werd het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) opgericht als dochteronderneming van zorgverzekeraar Menzis Zorgverlener Arts en Zorg gaat samen met verzekeraar DSW de curatieve zorg organiseren voor asielzoekers. Dit is de uitkomst van een door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) uitgeschreven aanbesteding. Hiermee komt per 1 januari 2018 na acht jaar een einde aan de samenwerking tussen COA en Menzis. Binnen de aanbesteding werd onder andere gekeken [

De Regeling Zorg Asielzoekers is opgesteld om een duidelijk overzicht te creëren van de zorg waar aanspraak op gemaakt kan worden met bijbehorende afspraken en de geldende voorwaarden. Waar kan een vluchteling terecht? De vluchteling kan alleen naar een zorgaanbieder die een contract heeft afgesloten met Menzis COA Administratie B.V. (MCA) Dit is vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). De administratieve taken rond deze regeling worden uitgevoerd door Menzis COA Administratie (MCA), een zelfstandig onderdeel binnen Menzis. Bep Snelder, manager bij het MCA: 'Vanwege de grote aantallen asielzoekers is het op het moment erg druk, we werken hier nu met ongeveer dertig. Secretaresse Menzis COA Administratie Regeling Zorg Asielzoekers te Wageningen o Agendabeheer van 2 contractmanagers o Verzorgen van correspondentie, telefoon en e-mail o Reserveren vergaderruimte, lunches etc. o Notuleren 2000 - 2009 Administratief Medewerkster Menzis Zorgverzekeraar te Wageningen Machtigingen afdeling Ziekenhuizen en. Illegalen en asielzoekers. Met ingang van 1 augustus 2015 is de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) aangescherpt op het gebied van vergoedingen voor mondzorg. Voor behandelingen van boven de 250 euro per jaar moeten tandartsen eerst toestemming vragen bij MCA (Menzis COA Administratie). Tijdelijke maatregel Onderzoek zorgconsumptie asielzoekers bij Menzis 2012 - 2012. Verkrijgen en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve data betreffende de zorgconsumptie van asielzoekers die gebruik maken van de Regeling Zorg Asielzoekers Andere bijdragers. Opstellen toekomstbeeld Declareren voor Zorgverzekeraars Nederland.

1 Menzis COA Administratie B.V. Postbus AK Wageningen t f e Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA_HVA_2015 Onderwerp Overeenkomst Hulpmiddelen via de apotheek 2015 Regeling Zorg Asielzoekers Geachte heer, mevrouw, Graag bieden we u voor 2015 een overeenkomst voor de levering van hulpmiddelen via de apotheek aan met Menzis COA Administratie (MCA) ten behoeve van de Regeling Zorg. Menzis is vanaf 1 januari 2009 verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling voor de curatieve zorg voor asielzoekers in Nederland. Menzis heeft hier een vernieuwend concept voor opgezet waarbij in het bijzonder de eerstelijnsgezondheidszorg wordt georganiseerd in een Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) Veelgestelde vragen rondom de zorg voor asielzoekers vindt u op Regeling Medische Zorg Asielzoekers of op de site van het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Heeft u andere vragen over (de vergoeding van) zorg aan asielzoekers, neem dan contact op met Menzis COA Administratie: rzainformatie@rzasielzoekers.n Vreemdelingen die een uitkering ontvangen van het COA op grond van Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva-2005); b. Vreemdelingen die een uitkering ontvangen van het COA op grond van de Regeling verstrekkingen 4 Meer informatie over de zorgpas is opgenomen in Bijlage 2 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg Menzis COA Administratie B.V. Deze declaraties moeten voldoen aan de voorwaarden van de Regeling Zorg Asielzoekers. De Regeling Zorg Asielzoekers voorziet in de volgende vergoedingen: · Voor de door GC A gecontracteerde huisartsen geldt een standaard inschrijftarief voor asielzoekers. Daarnaast is de Menzis-lijst met M&I-verrichtingen van toepassing

1 Menzis COA Administratie B.V. Postbus AK Wageningen t f e Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MZ/2015 Onderwerp Overeenkomst Mondzorg 2015 ten behoeve van asielzoekers Geachte Graag bieden we u voor 2015 een overeenkomst mondzorg aan met Menzis COA Administratie (MCA) ten behoeve van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Sinds 1 januari 2009 organiseert en koopt MCA zorg in voor. De Regeling Zorg Asielzoekers (RZA, www.rzasielzoekers.nl) werd uitgevoerd door MCA (Menzis COA administratie) in opdracht van het COA. Het contract van het RIVM met Menzis liep tot 1 januari 2018 voor onder andere de vaccins en de onkosten gemaakt door het RIVM en de JGZ. De vergoeding van het vaccinatieprogramma werd via de MCA vergoed De uitvoering van de regeling voor medische zorg aan asielzoeker wordt vanaf 1 januari 2018 uitgevoerd door Arts en Zorg in samenwerking met DSW Zorgverzekeraar. Ze doen dat onder de naam RMA Healthcare. RMA Healthcare neemt het stokje over van Menzis/MCA Babylon Zorg voor Asielzoekers. Op een groot aantal Asielzoekerscentra in Nederland levert Babylon met haar Huisartsen de zorg voor Asielzoekers. Zij doet dit in opdracht van het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers, onder deel van Menzis. De zorg is decentraal per locatie geregeld maar vanuit een centrale aansturing en visie. Op dit moment.

Uitvoering regeling zorg asielzoekers over naar RMA

Bewuzt basis (budgetpolis) ja PZP ja Menzis COA - Regeling Zorg Asielzoekers ja Bewuzt zorgverzekerd Goede keuze (budgetpolis) ja PMA Zorgverzekering ja Caresco (NV VGZ Cares) ja DSW Gecontracteerd? Caresco BV (VGZ) ja DSW ja Zilveren Kruis Gecontracteerd? De Goudse ja inTwente ja Aevitae (Avéro Achmea) j DVG gaat vanaf 1 januari 2014 het zittend ziekenvervoer verzorgen voor Menzis COA Administratie BV. De vervoersopdracht gaat om het coördineren en uitvoeren van het zittend ziekenvervoer ten behoeve van asielzoekers in geheel Nederland. Op dinsdag 19 november hebben DVG en Menzis COA Administratie BV een vervoerscontract voor de komende jaren gesloten asielzoekers. Alle betrokkenen bij de zorg voor asielzoekers beste-den extra aandacht aan de taal- en cultuurverschillen, de leefsituatie, asielprocedure en bijzondere zorg-behoefte van de asielzoeker. De aanspraak op vergoeding van zorg is voor asiel-zoekers vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Het verstrekkingenpakket van de RZA. Momenteel verzorgt verzekeraar Menzis binnen de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) de inkoop, administratie en declaratie. Samen met DSW In de aanbesteding stonden de toegankelijkheid van de zorg, de flexibiliteit om in te spelen op de wisselende instroom van asielzoekers, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de curatieve zorg centraal

Menzis en GCA bereiden de overdracht van de zorg voor

Zorginkoop voor asielzoekers vraagt om creativiteit De

 1. De gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland is vergelijkbaar met de zorg voor Nederlandse ingezetenen.Asielzoekers vallen onder de Regeling Zorg asielzoekers (RZa), uitgevoerd door zorgverzekeraar Menzis. Het RZa-pakket bevat vrijwel dezelfde zorg als het basispakket, met uitzondering van enkele kostbare ingrepen als ivf en geslachtsveranderende operaties
 2. PMA zorgverzekering (Zorgcollectief via Menzis Zorgverzekeraar) Menzis 3332 PNOzorg ONVZ 3343 Prolife Zilveren Kruis 3311 Promovendum Zorgverzekering VGZ 8965 Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA) DSW 3355 Salland Zorgverzekeringen (merk van Eno Zorgverzekeraar) Eno 3347 Stad Holland (label DSW Zorgverzekeraar) DSW 703
 3. Deze regeling wordt uitgevoerd door zorgverzekeraar Menzis. > Vergoeding mondzorg asielzoekers. Asielzoekers maken op basis van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) aanspraak op tandheelkundige.
 4. istratie B.V. Postbus AK Wageningen t f e Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Onderwerp Overeenkomst farmaceutische zorg RZA 2015 Geachte Graag bieden we u voor 2015 een overeenkomst farmaceutische zorg aan met Menzis COA Ad
 5. istratie (MCA, uitvoerder van de Regeling Zorg Asielzoekers) de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) verzocht om tandartspraktijken in de omgeving van asielzoekerscentra te.
 6. Register as a patient. It is possible to register as a patient if you are living within a two kilometer radius of the practice. We need time to process your application. You can make an appointment two working days after completing this form

Menzis; Zorg & Zekerheid; RMA (Regeling Medische zorg Asielzoekers) Op www.zorgwijzer.nl vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars. LET OP wij hebben in 2021 dus géén contract met de VGZ-groep en de hieronder vallende polissen van Univé Zorg, UMC, IZA, VGZ. Ook hebben wij geen overeenkomst met Caresq in 2021 (zij kopen in voor EUCARE. Hieronder valt de curatieve zorg (gezondheidscentrum asielzoekers, GCA) en de publieke gezondheidszorg (preventieve zorg), inclusief jeugdgezondheidszorg en het RVP. Menzis COA administratie (MCA) voert de regeling ziektekosten asielzoekers (RZA) uit PMA zorgverzekering (Zorgcollectief via Menzis Zorgverzekeraar) Menzis 3332 PNOzorg VRZ Zorginkoop 3343 Prolife Zilveren Kruis 3311 Promovendum Zorgverzekering iptiQ 3353 Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA) DSW 3355 Salland Zorgverzekeringen (merk van Eno Zorgverzekeraar) VRZ Zorginkoop 3347 Stad Holland (label DSW Zorgverzekeraar) DSW 703

Hoe is de gezondheidszorg van asielzoekers geregeld

Dat staat in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA), die is aangescherpt omdat het beroep van asielzoekers op mondzorg het afgelopen jaar sterk is gestegen. Hierdoor zijn de maatschappelijke kosten voor deze zorg tot een onverantwoord hoog niveau gestegen, volgens Menzis COA Administratie (MCA) Menzis heeft ons geïnformeerd dat het werk binnen Declaratieverwerking in Wageningen op korte termijn zal afnemen. De afname van werk wordt veroorzaakt door: beëindiging van het contract met COA, waardoor werkzaamheden binnen Declaratieverwerking ten behoeve van de Regeling Zorg Asielzoekers geleidelijk afnemen LOWAN Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers MCA Menzis COA Administratie MDO multidisciplinair overleg OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OLC Open Leercentrum POL Procesopvanglocatie RMA Regeling Medische zorg Asielzoekers (door GZA sinds januari 2018) RZA Regeling Zorg Asielzoekers (door MCA van 2009 to de Regeling Zorg Asielzoekers, zolang de aanvraag voor een vreemdelingenstatus niet is afgewezen. Deze regeling wordt sinds 2009 uitgevoerd door zorgverzekeraar Menzis Holding, maar kent een volledig gescheiden bedrijfsvoering. Menzis draagt zorg voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Door schommelingen van aantallen.

Mondzorg - Menzis voor zorgaanbieder

Zorgverzekering asielzoekers Uitleg regeling zorg

GezondheidsZorg Asielzoeker

Inschrijven. Inschrijven. Om uw behandeling bij onze praktijk te starten vragen we u om onderstaand formulier in te vullen indienen bij de Menzis COA Administratie (MCA) en dat Menzis de rekening indient bij het COA. Wat er wordt vergoed is vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Als een asielzoeker wordt ingeschreven ontvangt hij/zij een zorgpas. De huisartsenzorg is belegd bij het Gezondheidscentrum voor asielzoekers (het GCA). Voor d

opvangvoorzieningen voor asielzoekers merkt op dat er voldoende aanwezigheid en 3 Kloosterboer, juni 2009, p. 95-96. 4 IGZ, Inspectie positief over medische zorg in vier nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers, maar snelle uitbreiding van de opvang van asielzoekers leidt tot risico's in de medische zorg, IGZ, oktober 2014, p. 6 Menzis COA Administratie (MCA) zoekt in die plaatsen tandartsen die vluchtelingen met mondklachten willen helpen. Dat gebeurt op basis van de Regeling Zorg Asielzoekers . MCA is de uitvoerder van deze regeling en vergoedt de door asielzoekers genoten zorg. Of iemand onder de Rza valt, kunt u controleren aan de hand van de speciale zorgpas die. Gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland Raadsleden informatieavond Veiligheidsregio Kennemerland Marjolein Somers Mei 2016 Inhoud Presentatie. PMA zorgverzekering (Zorgcollectief via Menzis Zorgverzekeraar) 3332 PNOzorg 3343 Prolife 3311 Promovendum Zorgverzekering 3353 Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA) 3355 Salland Zorgverzekeringen (merk van Eno Zorgverzekeraar) 7032 Stad Holland (label DSW Zorgverzekeraar) 7037 Stg. Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen (SGV

Azivo - Zorgverzekeraar Menzi

 1. 2650, Regeling Zorg Asielzoekers 3311, Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV. 3312, Groene Land / PWZ Achmea 3313, Interpolis Zorgverzekeringen NV 3314, OZF Achmea Zorgverzekeringen NV. 3319, Confior Zorgverzekeraar. 3321, Nedasco - Goed in Zorg (GIZ) 3328, Aevitae (Fortis ASR Ziektekosten) 3329, Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 3330.
 2. . Met ingang van 1 augustus wordt de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) aangescherpt op het gebied van vergoedingen voor mondzorg. Tandartsen moeten voortaan voor behandelingen van boven de 250 euro per jaar van tevoren een machtiging aanvragen. De nieuwe regel gaat niet op voor
 3. MENZIS Azivo OWM Anderzorg U.A. OWM Menzis Zorgverzekeraar U.A. Regeling Zorg Asielzoekers MULTIZORG ASR Basis Ziektekosten verzekering De Amersfoortse (label van ASR) Ditzo Zorgverzekering ENO zorgverzekeraar Holland Zorg ONVZ Zorgverzekeraar PNOzorg Salland ZorgDirect Salland Zorgverzekeringen.
 4. Regeling Zorg Asielzoekers Menzis Salland Verzekeringen Multizorg Salland zorgDirect Multizorg Stad Holland DSW Stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht (SZVK) VGZ Turien & Co Assuradeuren VGZ Turien & Co Assuradeuren Achmea UMC VGZ Univé Zorg VGZ VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ VPZ Assuradeuren VGZ VvAA zorgverzekering Multizorg Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. Achme
 5. Patiënt worden. U kunt zich inschrijven indien u binnen 2 kilometer van de praktijk woont. Wij hebben enige tijd nodig om uw inschrijving te verwerken. Twee werkdagen na de inschrijving kunt u een afspraak maken

Regelingen asielzoekers en ongedocumenteerde

 1. Menzis zorgverzekeraar verzekering UZOVI-code Menzis Zorgverzekeraar N.V. Label Menzis 3332 Label HEMA 3332 Anderzorg N.V. Label Anderzorg 3333 DSW zorgverzekeraar verzekering UZOVI-code Label DSW Zorgverzekeraar 7029 Label inTwente Zorgverzekeraar 3344 Label Stad Holland Zorgverzekeraar 7037 Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA
 2. istratie en declaratieverwerking binnen deze overeenkomst
 3. g te geven voor het raadplegen van uw medische gegevens door andere zorgverleners (zoals huisartsenpost)
 4. Menzis Zorgverzekeraar 3332 MJVP (merk van VGZ) 7095 National Academic 3353 OHRA Zorgverzekeringen 9664 ONVZ Zorgverzekeraar 3343 OZF Achmea Zorgverzekeringen 3314 PNOzorg 3343 Prolife 3311 Promovendum Zorgverzekering 3353 Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA) 3355 Salland Zorgverzekeringen (label van Eno Zorgverzekeraar) 703
 5. Menzis ** 3332 Menzis Zorgverzekeraar N.V. X 3333 Anderzorg N.V. X Coöperatie VGZ 101 N.V. Univé Zorg X 212 Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht X 736 NV Zorgverzekeraar UMC X 3334 IZA-VNG X 3355 Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA)* X Caresq 3353 Caresco X 3360 Aevitae (EUCARE)
 6. Inschrijfformulier. Om uw behandeling bij onze praktijk te starten vragen we u om onderstaand formulier in te vullen
 7. Bezoekadres: Tandartsenpraktijk G.C. Muller Julianastraat 20 8064 CD Zwartsluis T 038 386 78 56 Openingstijden: Ma t/m do 07:00 tot 20:30 Vrijdag 08:00 tot 17:0

Arts en Zorg verzorgt curatieve zorg asielzoeker

Marie-Jose Kloppenburg - Procesverbetermanager - Menzis